CÔNG VĂN THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÀN CƯỢC

January 11, 2024

THÔNG BÁO: kể từ ngày 01/03/2024, SITC HCM chỉ thực hiện cược cont/hoàn trả cược với mã số thuế thể hiện trên nội dung thanh toán cược. Quý khách hàng vui lòng thể hiện chính xác Mã Số Thuế trên nội dung thanh toán để tránh các phát sinh không đáng có. Đồng thời, SITC HCM sẽ chấm dứt việc hỗ trợ hoàn cược cho các cá nhân/công ty thông qua ủy quyền như thời gian trước. Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách

 

CONG VAN THONG BAO VE VIEC HOAN CUOC